Sapnunamelis.lt (toliau – „Mes“) vertiname ir saugome Jūsų privatumą, todėl šioje Privatumo politikoje (toliau – „Politika“) aiškiai ir nedviprasmiškai pateikiame Mūsų veikloje bei interneto svetainėje https://sapnunamelis.lt (toliau - “Svetainė”) taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus, taip pat ir kitą informaciją apie Mūsų nuostatas ir principus užtikrinant asmens duomenų apsaugą.

Sąvokos „Jūs“, „Jūsų“ ir „lankytojas“ reiškia subjektą, asmenį, įmonę ar organizaciją, besinaudojančią mūsų Svetaine ar bet kokiu kitu būdu mums pateikiančią asmens duomenis. Žodžiais „mes“ ir „mūsų“ vadinama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta įmonė Sapnunamelis.lt ir jos dukterinės įmonės, filialai ir atstovybės.

Šią Politiką taikome tais atvejais, kai lankotės Mūsų interneto svetainėje, kai tiesiogiai pateikiate savo duomenis Mums, kai gauname su Jumis susijusius duomenis iš valstybės institucijų ar kitų šaltinių bei siekdami tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus, kurių šalis Jūs esate. Ši politika taip pat skirta informuoti Jus ir apie kitas Mūsų atliekamas asmens duomenų tvarkymo operacijas bei pagrindines nuostatas, skirtas užtikrinti Jūsų privatumą.

Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamasi Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

Ši Politika nėra taikoma jokioms trečiųjų šalių svetainėms ir programoms, kurias galite rasti per mūsų Svetainę, įskaitant tas, kurios gali būti susijusios su mūsų paslaugomis. Prieš spustelėdami bet kokias nuorodas, turėtumėte peržiūrėti trečiųjų šalių svetainių ir programų sąlygas bei privatumo politikas.

Perskaitykite šią Politiką ir, jei kils klausimų, susisiekite su mumis el. paštu [email protected]. Laikysime, jog visi šios Svetainės lankytojai atidžiai perskaitė šią Politiką ir sutinka su jos turiniu. Jeigu nesutinkate su šia Politika ar bet kuria jos dalimi, prašome nesinaudoti mūsų Svetaine.

1. ASMENS DUOMENYS KURIUOS RENKAME IR TVARKOME

Mes renkame ir tvarkome šių kategorijų asmens duomenis:

 • Prisijungimo duomenis, kuriuos mums pateikiate kurdami paskyrą Svetainėje: Vardas, Pavardė, El. paštas, Telefono numeris, Slaptažodis.
 • Pagrindinius duomenis, tokius kaip: Vardas, Pavardė, Adresas.
 • Kontaktinius duomenis, El. paštas.
 • Komunikacijos informaciją, t.y. laiškus, pokalbius, žinutes, kuriuos pateikiate, kai bendraujate su mumis klientų aptarnavimo el. paštu ar bet kokiu kitu būdu. Mes renkame ir saugome susirašinėjimo turinį ir visą informaciją, kurią mums pateikiate ar atskleidžiate. Siekdami atsakyti į Jūsų užklausą, galime pasinaudoti Jūsų mums pateikta informacija el. paštu, pokalbiuose, pirkimų istorijoje ir kt.
 • Duomenis, kurie reikalingi paslaugoms teikti: užsakymo duomenys, paskyrose ir sąskaitose esantys duomenys, duomenys susiję su atliktais mokėjimais, informacija apie klientų įsigytas prekes ar paslaugas ir kt.
 • Kitą informacija: Apklausų bei kitus duomenis, kuriuos Jums pateikia lankytojas, Mobiliojo įrenginio tipą, įrenginio nustatymus, lankytojo koordinates ir panašiai.

2. TEISINIAI PAGRINDAI KURIAIS RENKAMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS

Mes galime rinkti Jūsų asmens duomenis tik vadovaudamasi teisės aktuose nurodytais teisėto tvarkymo pagrindais. Tai sutarties sudarymo ir vykdymo teisinis pagrindas, kai Jūs su Mumis sudarote paslaugų teikimo ar kitą sutartį ar Jūsų kreipimasis į mus atitinkamais klausimais bei apsilankymas Mūsų Svetainėje. Mūsų teisėti interesai taip pat gali būti pagrindas tvarkyti duomenis. Jūsų sutikimas – dar vienas pagrindas, kuriuo Mes galime tvarkyti asmens duomenis. Mes galimei tvarkyti Jūsų asmens duomenis taip pat ir vykdant teisines prievoles (kad vykdytų norminių aktų reikalavimus, taip pat pateiktų atsakymus į valstybės ir savivaldybių teisėtas užklausas ir kt.) ar kitais teisės aktuose nustatytais teisėto tvarkymo pagrindais.

3. SVETAINĖJE RENKAMI DUOMENYS

Kuomet lankotės mūsų Svetainėje ar susisiekiate su mumis kitais el. komunikacijos kanalais, Mes automatiniu būdu taip pat galime rinkti Jūsų asmens duomenis.

 • Informacija, kurią renkame iš trečiųjų šalių. Mes galime perduoti ir (arba) rinkti papildomą informaciją apie Jus iš trečiųjų šalių, siekiant tobulinti Jums teikiamas paslaugas. Pavyzdžiui, mes naudojame žiniatinklio analizės paslaugą „Google Analytics“, kurią teikia „Google“ LLC ir kuri turi slapukus bei kitas stebėjimo technologijas renkančias duomenis, leidžiančius mums tobulinti savo produktus ir paslaugas. Tai leidžia mums stebėti ir analizuoti žiniatinklio srautą bei vartotojo elgseną. „Google Analytics“ naudoja surinktus duomenis svetainės lankytojų elgesio stebėjimui ir analizei, rengia ataskaitas apie svetainės veiklą ir dalinasi jomis su kitomis „Google“ paslaugomis. „Google“ gali panaudoti surinktus duomenis savo reklamos tinklo skelbimų suasmeninimui ir individualizavimui. Google renkami asmens duomenys: slapukai ir naudojimosi svetaine duomenys. Dėl papildomos informacijos apsilankykite Google.
 • Slapukų renkamus duomenis. Slapukai yra maži tekstiniai failai, kuriuos naršyklė išsaugo Jūsų kompiuteryje, kai apsilankote mūsų Svetainėje. Mes naudojame slapukus, kad pagerintume Svetainės veikimą bei palengvintume naudojimąsi.

Surinktus duomenis apie Mūsų Svetainės lankytojus atsakingai saugome nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. 

4. VYKDOMAS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad Mes tvarkome asmens duomenis šiais tikslais:

 • vykdyti lankytojo pateiktus užsakymus;
 • siekiant identifikuoti lankytoją;
 • sukurti paskyrą;
 • atsakyti į lankytojų klausimus, komentarus ar užklausas;
 • susisiekti su klientais, pasikeitus įsigytų paslaugų sąlygoms;
 • siųsti sąskaitas ir kitą su paslaugomis ir/ar prekėmis susijusią informaciją;
 • gerinti paslaugų kokybę;
 • teikti klientų aptarnavimo paslaugą;
 • sužinoti lankytojų nuomonę apie Jūsų teikiamas paslaugas;
 • užtikrinti duomenų saugumą ir užkirstikelią sukčiavimui;gerinti paslaugų kokybę;
 • skelbti lankytojų atsiliepimus ir rekomendacijas;
 • siųsti rinkodaros informaciją;

Pateikdami Mums savo asmens duomenis, Jūs patvirtinate ir savanoriškai sutinkate, kad Mes valdytume ir tvarkytume Jūsų asmeninius duomenis, laikantis šios Privatumo politikos, galiojančių įstatymų bei kitų norminių teisės aktų reikalavimų.

5. TIESIOGINĖ RINKODARA

Mes galime panaudoti Jūsų asmens duomenis siunčiant bendro pobūdžio tiesioginės rinkodaros pasiūlymus. Šie pasiūlymai gali būti atrenkami Jums, atsižvelgiant į duomenis, kuriuos esate mums pateikęs arba esame surinkę automatiniu būdu pvz. Jūsų buvimo vietos duomenys.

Jei nesutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslams, norite atsisakyti gaunamų tiesioginės rinkodaros pasiūlymų arba norite pakeisti turimus nustatymus, galite tai padaryti bet kuriuo metu spustelėdami nuorodą gautame el. laiške.

6. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIAISIAIS ASMENIMIS

Mes asmens duomenis galime teikti duomenų tvarkytojams, kurie atlieka Mums tam tikrus darbus ir teikia paslaugas. Nė vienam iš tiekėjų ar trečiųjų asmenų Mes neduodame leidimo naudoti Jūsų asmens duomenų bet kuriuo kitu būdu ir reikalauja imtis Jūsų asmens duomenų apsaugos priemonių. Asmens duomenys gali būti perduoti šių kategorijų tretiesiems asmenims:

 • informacinių technologijų bendrovėms ir asmenims, kurie duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą;
 • buhalterinę apskaitą tvarkančioms įmonėms ir asmenims;

Mes taip pat galime atskleisti Jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims:

 • kai to reikalauja teisės aktai, teismų sprendimai, nutarimai ir nutartys, bei kiti teisėti teisėsaugos institucijų reikalavimai;
 • atsakant į teisėtas valstybės institucijų užklausas, taip pat siekiant užtikrinti nacionalinį saugumą bei įstatymų vykdymo reikalavimus;
 • dėl verslo pardavimo, perdavimo, jungimo, bankroto, restruktūrizavimo ar kitokio reorganizavimo;
 • siekiant apginti mūsų arba trečiųjų šalių teises, teisėtus interesus ar turtą;
 • siekiant apsaugoti kitų asmenų teisę į privatumą.

7. SLAPUKAI

Slapukas (ang. Cookie) tai nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė išsaugo Jūsų kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje, kai joje apsilankote. Išsaugotas Jūsų įrenginyje, slapukas užtikrina mūsų svetainės funkcionalumą, padeda Jus atpažinti, kai pakartotinai apsilankote mūsų svetainėje.

Daugelis naršyklių išsaugo slapukus, nebent Jūs nepriimsite jų arba pakeisite savo naršyklės nustatymus.

Mūsų Svetainėje gali būti naudojami šie slapukai:

 • Būtinieji slapukai - šie slapukai reikalingi normaliam mūsų Svetainės veikimui. Jie apima, pavyzdžiui, slapukus, kurie leidžia saugoti informaciją, kurią užpildėte per naršymo sesiją bei leidžia prisijungti prie saugių mūsų Svetainės sričių. Be šių slapukų Svetainės veikimas būtų neįmanomas arba dalis esančių funkcijų gali nebeveikti.

Daugiau informacijos apie tai, kaip ištrinti slapukus, taip pat kitą naudingą informaciją, susijusią su slapukų naudojimu, galite rasti svetainėje http://www.allaboutcookies.org/.

8. SPECIALIŲJŲ KATEGORIJŲ DUOMENYS

Mes nerenkame specialiųjų kategorijų duomenų, tokių kaip politinės pažiūros, religiniai ar filosofiniai įsitikinimai, rasinė ar etninė kilmė, genetiniai duomenys, biometriniai duomenys, sveikatos duomenys arba duomenys, susiję su seksualine orientacija.

Prašome neteikti mums specialiųjų kategorijų duomenų ir susisiekti su mumis naudodamiesi žemiau esančia kontaktine informacija, jei manote, kad mes galime turėti tokios informacijos. Pasiliekame teisę nedelsiant ištrinti bet kokią informaciją, kuri, mūsų manymu, gali turėti specialiųjų kategorijų duomenų.

9. TREČIŲJŲ ŠALIŲ NUORODOS

Šioje Svetainėje galite rasti nuorodas į trečiųjų šalių svetaines arba programas, tačiau mes neatsakome už tokiose svetainėse renkamus duomenis bei jų panaudojimą. Prieš spustelėdami bet kokias nuorodas, prašome peržiūrėti trečiųjų šalių svetainių ir programų sąlygas bei privatumo politikas.

10. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

Mūsų surinkti asmens duomenys yra saugomi informacinėse sistemose. Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol Jūs turite aktyvią paskyrą mūsų svetainėje, nebent šie duomenys reikalingi Mums teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

Jeigu norite ištrinti savo paskyrą ir nutraukti duomenų saugojimą, galite tai padaryti siųsdami Mums prašymą, žemiau nurodytais kontaktais, tačiau įspėjame, jog tokiu atveju paslaugų teikimas Jums gali būti nutrauktas. Atminkite, kad net ir gavę prašymą ištrinti Jūsų duomenis, mes galime išsaugoti dalį Jūsų duomenų, kai tai būtina mokesčių, teisinės atitikties ir audito tikslais.

Mes imamies visų galimų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik nustatytais tikslais, griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų

11. JŪSŲ TEISĖS

Jūs, kaip mūsų Svetainės lankytojas, turite teisę:

 • kreiptis į Mus su prašymu suteikti informaciją apie Mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip Mes juos tvarkome. Kreiptis galite pateikdami prašymą susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis asmeniškai, siųsdami paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis;
 • kreiptis į Mus su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su asmens duomenimis Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
 • kreiptis į Mus su prašymu ištrinti Jūsų asmens duomenis, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai ar egzistuoja kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekiame Mes arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
 • reikalauti, kad Jums nebūtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą;
 • susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte Mums, ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad Mes tiesiogiai persiųstume tokius asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą).
 • atsisakyti pateikti asmens duomenis. Tokiu atveju Jūs automatiškai atsisakote savo pretenzijos dėl Mūsų teikiamų paslaugų kokybės, kadangi prašomi pateikti duomenys gali būti būtini siekiant tinkamai suteikti Duomenų subjekto pageidaujamas / užsakytas paslaugas/ prekes. Tokiu atveju Mes turime teisę atsisakyti teikti Jums paslaugas, jeigu šių paslaugų teikimas susijęs su Jūsų asmens duomenų gavimu.

Dėl savo teisių įgyvendinimo ar nusiskundimų, galite kreiptis į už asmens duomenų apsaugą elektroniniu paštu [email protected]. Taip pat galite kreiptis ir į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, tačiau skatiname susisiekti su Mumis, kadangi visuomet siekiame visus klausimus išspręsti kartu su lankytoju.

Pateikdamas prašymą, Jūs privalote patvirtinti savo tapatybę pateikiant Jus identifikuojančius duomenis pas Mus.

Mes gavę Jūsų prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų prašymo gavimo dienos, pateikia prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis.

30 dienų laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Mes per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuos prašymą pateikusį asmenį apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežasti

12. PRIVATUMO POLITIKOS ATNAUJIMAS

Mūsų Politika gali būti keičiama, atsižvelgiant į pasikeitusią situaciją ar teisės aktų reikalavimus. Mums atnaujinus Politiką, naujoji versija bus paskelbta interneto svetainėje https://sapnunamelis.lt. Esant esminiams Politikos pakeitimams galime su Jumis susisiekti, siųsdami elektroninį laišką ar informuodami Jus kitu būdu.

13. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Jei dėl šioje privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis į Mus el. paštu: [email protected]